Едни от най-честите вредители за човека са хлебарките и комарите. Те нанасят най-много щети както върху човешката продукция, разпостраняват болести и зарази така и внасят най-много смут в домакинството, заради лошата си слава на нечистоплътни насекоми. Всички методи за борба с инсектите се наричат с общото название дезинсекция.

Освен всички глобани проблеми, които създават, е безкрайно неприятно когато бъдете ухапани от комари. И за съжаление това се случва, точно когато е най-неподходящото време. Или вечер на двора или пред бунгалото на морския бряг или в парка с приятели.

В тази статия ще се опитаме да опишем, всичко важно което трябва да знаете за борбата с комарите и как да ги неутрализираме, както в дома си, така и навън.

Комарите заселват почти всички области по целия свят.

В България са известни 39 вида маларийни и немаларийни комари. Ролята им за преноса на заболявания е много голяма.

Установено е, че те са гостоприемници и при ухапване предават причинителите на повече от 50 вида вирусни и бактериални инфекции и паразитни инвазии (проникване на паразити в организма).

За страните с умерен климат най-характерни пренасяни от комари заболявания са маларията.

Комарите причиняват големи щети на стопанството. Има случаи , когато има масови ухапвания на животни намаляват млеконадоя с 20-30 % или загиват от отравяне на организма (инстоксикации).

В жизнения цикъл, комарите преминават през 4 стадия: яйце, ларва, какавида и възрастен комар.
Комарите снасят яйцата си рано сутрин, вечер и през нощта, но никога през деня.
Местата за денуване на комарите най-често са растителността до биотопите, а така също жилищата на човека, оборите, свинарниците, кошарите и др.

Тези насекоми проникват в жилището с настъпването на нощта и кацат по дрехи, но предпочитат също долната повърхност на мебели и картини, там където температурата е по-ниска и да има също така по-голяма влажност.

Мерките за борба срещу комарите зависят от природните условия и характеристиката на дадена местност. Най–сполучлива са мерките за премахване на развъдните им места чрез провеждане на обработки, с цел да не се създават нови биотопи.

Необходимо е обработката на водоемите да започне рано напролет веднага след намирането на първите комарни ларви, когато все още не се е развила растителността. Обработките се извършват с ръчни моторни пръскачки, специално внимание се отделя на професионалните препарати за обработката и третиранията.

Обработените повърхности трябва да бъдат добре намокрени.

Подобни теми