Директории за статии

Клиентски вход

Search

Кремация – най-древен метод за изпращане на тялото в отвъдното

Кремацията е все по-често използван методи в последните години. Представлява изгаряне  на мъртвото човешко тяло в специално предвидени за тази цел камери при много високи температури. При тези високи температури плътта изгаря костите стават чупливи след, което се разпрашват, от което се образува пепел. Тези пепел близките и роднините на починалия могат да се съхраняват в урна, може да бъде погребана, разпръсната или дори вградена в обекти като част от последните ритуали на смъртта. Това какво ще се случи с пепелта останала от кремация е по преценка на най-близките или по желание на починалия дадени приживе. Кремацията съществува още от праисторически времена и е просъществувала до днес. В някои страни тя излиза от мода и не се е прилагала  през последните няколко века. В други страни поради културни табута тя започва да отпада, като метод за погребение. Чрез траурна агенция

могат да бъдат уточнени всички въпроси около начините и според изискванията. Някои хора се спират на метода на кремацията пред погребение поради удобството. Аргументите са, че е по-практично или по-евтино или по-лесно да се справят с пепел, вместо с тяло. Други може да предпочетат погребение поради духовни убеждения. Каквато и да е причината, все повече и повече хора избират кремация пред стандартното погребение.  Какви са причините и убежденията самите хора си знаят и вземат решение, какъв да е краят.