Директории за статии

Клиентски вход

Search

Работа в служба по трудова медицина

Промените в технологиите определено са довели едновременно до редица преимущества и недостатъци. Например технологиите са дали възможност на хората да преработват информацията със скоростта на светлината. За съжаление поради това, че хората сега са способни да направят повече, те не намират за трудно това да се заемат с повече, отколкото всъщност могат да направят. Ето тук се намесва трудовата медицина.

От няколко години за юридически лица регистрирани и извършващи дейност на територията на България е задължително за имат сключен договор с фирма по трудова медицина. Дори и във Вашата фирма само Вие да извършвате дейност и нямате наети други лица договорът по трудова медицина също е задължителен.

Трудовата медицина е въведена с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работното място, както за работещите, така и за посетители. Следят се редица фактори – измерване на осветление, микроклимат, работно место, работно оборудване, състоянието на помещенията, ако има производство – какви са използваните суровини и безопасни ли са те, безопасна ли е технологията на производство.

При нарушения службите по трудова медицина издават предписания, които работодателят е препоръчително да изпълни. В противен случай рискува да бъде глобен при проверка.

Трудовата медицина е този клон на медицината, ангажиран с връзката между работата и здравето. Също свързани с индустриалната медицина, професионалните медици са обикновено наемани от компании, които се уверяват, че техният персонал е в добро здраве.

Ако Вие желаете да станете професионален медик, едно от нещата, които трябва да притежавате, е четиригодишна бакалавърска степен. Можете да изберете която и да е наука като например биология или химия, за да Ви отправи към правилния път. Веднъж завършили бакалавърската степен, Вие ще трябва да започнете да работите върху лекарската специализация.

Би било добра идея по време на третата година от Вашата специализация да прекарате поне четири месеца, осигурявайки медицински грижи в някоя фирма. Този опит Ви е необходим в случай, че искате да сте напълно квалифициран професионален лекар. Веднъж завършили своята специализация, Вие ще трябва да вземете степен за специализация по обществено здраве. Това ще ви снабди със знания в епидемиологията, както и във физиологията.

   Макар и незадължително, би било добра идея да се образовате по отношение на различните закони, свързани с постоянните увреждания, причинени от служители по време на работа, понеже като професионален лекар Вие ще трябва да се сблъскате с рисковете на професията. Помнете, че тези закони се отличават в различните ситуации. Например в щата Вирджиния само увреждания, които са били непосредствено усетени по време на работата на даден човек, могат да се окачествят като обезщетение на работника.

   Веднъж преминали всичката необходима подготовка, уверете се, че сте осигурили своето разрешително, преди да упражнявате професията си на професионален лекар. Това е нещо, което се изисква от закона в повечето държави. Не забравяйте да го обновите няколко месеца преди да изтече, за да нямате проблеми.