Директории за статии

Клиентски вход

Search

Държавен вестник става все по-важен за бизнеса

Информацията през двадесет и първи век започва да има все по-голямо значение за нашия бит и ежедневие. Наред с това обаче, тя играе и сериозна роля в редица професионални поприща като тези на експертите по право, икономика, счетоводство и т.н. и т.н. В съвременната реалност вече има редица бизнеси и дейности, които са длъжни да се съобразяват с множество условия, регламенти и нормативи. Тези условия и нормативи се променят динамично, съответно бизнесът трябва своевременно да е информиран за промените. Именно тук идва ролята на Държавен вестник. Изданието информира за всички промени в законите, приетите нови актове, наредби, регламенти и решения. По подобен начин се оповестяват законовите промени на почти всички други правителства по света.

Държавен вестник стана далеч по-популярен през последните години сред гражданите, а дори и сред младите хора в страната, след като беше започната инициативата за неговото паралелно издаване в електронен и книжен формат. Така всеки човек с достъп до компютър и интернет връзка може да свали безплатно произволно избран брой на Държавен вестник и при желание да се информира за най-ключовите промени в административния апарат на държавата, която може да повлияе и неговия живот. Предлагат се също така и резюмирани коментари, в които може да се следят само важните промени и новости (докато ДВ е задължен да публикува огромно количество информация, която е важна само за изключително тесен кръг от хора).

Макар създаването на Държавен вестник да води своето начало от 19 век, то след промените от 1989 година и преминаването към демокрация като принцип на управлението на страната, то Закона за Държавен вестник беше гласуван през 1995 година. Той уточни всички процедурни въпроси, както и регламентира цялата дейност по неговото издаване, разпространение и други характерни дейности свързани с него.

Улесненият достъп към настоящия момент идва да отговори на повишените нужди от информация във времето на динамичното ежедневие, в което живеем. Все пак с колкото повече информация разполага едно физическо или юридическо лице, толкова по-ефективно може то да отговори на своите търсения и цели.

Ако искате да сте достатъчно добре информирани за промените в законодателството на Република България, то използването на Държавен вестник е един сигурен начин да направите това. Така можете изкъсо да следите това, което се случва в България и обективно да формирате гражданската си позиция по редица промени у нас.

Въпреки странната заповед за забраната на разпространението на информация и съдържание от Държавен вестник, която инициира председателя на Народното събрание – Цецка Цачева, то това е меко казано една нелепост и в очите на обществото изглеждаше като опит за ограничаване на неговата информираност. Все пак почти никой не обърна внимание на тази заповед, тъй като тя противоречи на Закона за авторското право, където е отбелязано, че подобни на публикуваните текстове в ДВ нямат авторски права.