Директории за статии

Клиентски вход

Search

Какво е микрокредитиране?

Микрокредитирането напоследък се счита за спасителен пояс в най-трудните икономически ситуации за физическите и юридически лица.

Кредитните компании и банките снаят колко е трудна ситуацията на кредитоискателите, когато им трябват спешно пари. Макар и да преживявате труден момент, намерете време и направете задлъжително проучване на всички актуални оферти на заемодателите, преди да кандидатствате за микрокредит.

И най-важното, бъдете внимателни за капаните, които някои фирми със съзнителен авторитет и история могат да ви поставят.

Кака да намерите кредитен доставчик за микрокредитиране?

Ако не знаете на къде да се насочите, най-добре е да изберете предложение, свързано с вашите нужди и интереси. Проучете фирмите и след това, започнете да ги остранявате, докато останат най-предпочитаните от вас. Може да започнете, като напишете в Google „фирми за микрокредитиране“. Така ще разберете кои финансови организации отпускат малки суми и са склонни да ви подадат ръка в трудния за вас финансов момент.

На какво да обърнете внимание?

Внимателно прочетете сроковете, които се регламентират с договора. Така ще може да обмислите връщането и да планирате погасяването на вноските. Обърнете внимание от кога ще започен кредита да се облага с лихва и запомнете важни неща като датата на падежните вноски. Разберете дали може да го погасите предсрочно и след колко време. Проверете, в случай, че поради непредвидени обстоятелства не внесете вноска, за колоко време може да я внесете и ще бъдете ли санционирани за просрочието. Друг често използван инструмент за манипулация са скритите такси. Ако лихвата е малка, някои фирми с нелоялно отношение може да предвиждат високи такси, които значително оскъпяват крайната цена на кредита.

Изберете най-подходящия микрокредит за вас!

Сравнете цените на предложенията на банките и фирмите, относно предлаганите от тях кредитни продукти в онлайн платформите, специализирани за кредити. Проучете мненията на граждани, теглили от тях в социалните мрежи и форумите.

Запознайте се с общите условия и изискванията на кредитодателите на официалните им страници в Интернет. Когато вече сте избрали кредитен доставчик, кандидатствали сте и сте получили положително становище, преди да подпишете договора, внимателно изчетете целия текст и едва тогава поставете вашя подпис.

Източник: creditportal24.com/bg