Директории за статии

Клиентски вход

Search

Револвиращ кредит – какви са неговите предимства?

Револвиращият заем е вид потребителски заем, известен още като отворен или възобновяем. При този вид заем, клиентът има фиксирана сума, която може да харчи, както намери за добре.

Специфичното при този кредитен продукт е, че всеки месец следва да се пплаща насъбралите си лихви по използваната част от заема или част от тях. Към сметката за обслужване, обикновено се издава и банкова карта, от която да се усвояват по-лесно средствата. Именно с такава кредитна линия работят и кредитните карти.

Колко са разходите?

Както при всеки тип заем, така и при револвиращия кредит, върху похарчения дял от отпуснатия лимит, се начислява лихва, която се изплаща на месечна база. Когато за определен срок не сте харчили от средствата, по всяка вероятност ще трябва да платите сума на основание, комисионна за ангажимент, която е посочена в договора ви за кредит. Добре е да сте подготвени, че ще ви бъдат начислени и такси като такса за разглеждане на документи, такса за обслужване на сметка, такса при теглене, такса при внасяне и т.н. Съществува и еднократна такса за отпускане на заема, която се калкулира на база вашия лимит.

Какви са предимствата?

Не е необходимо да кандидатствате за заем всеки път, когато се нуждаете от пари за вас или вашия бизнес. Това спестява време и получавате средства винаги веднага, щом се нуждаете от тях чрез вашата банкова карта. Вие решавате как да погасите кредита, без да се задължавате да плащате всеки месец определена вноска.

За какво да внимавате?

- Когато не внасяте минималната си вноска всеки месец могат да ви бъдат наложени наказателни лихви.

- Дори и да не харчите от отпуснатата ви сума, ще трябва да плащате такси, посочени в договора (например за ангажимент).

- Месечните лихви по револвиращите заеми са по-големи от тези по обикновените потребителски заеми.