Директории за статии

Клиентски вход

Search

Основни предимства на акумулаторните батерии

За да бъдете информиран и интелигентен потребител, първо трябва да разберете изискванията за консумация на енергия на  вашето електронно устройство, преди да вземе решение каква акумулаторна батерия да закупите от магазина до вас.

Най-общо казано, електронни устройства, които имат високо потребление на енергия, се нуждаят от акумулаторна батерия, която да може да достави по време на работа тези високи темпове за производство на електричество. Първичните алкални батерии са били преработени, за да се осигури по-висока производителност при по-високи нива на изтощаване, но все още не може да се мери с характеристиките на NiMH акумулаторна батерия, които предоставят до три пъти по-дълго време на работа за цифровите фотоапарати. В допълнение, те могат да се презареждат няколко стотин пъти. Следователно разходите за единица енергия е много по-ниска от тази на алкалните батерии.

 

 

В случай на умерена до ниска консумация от използваните устройства, алкалните акумулаторните батерии са най-добритя и икономичен избор.Те осигуряват изобилие от време на работа, съхранява заряда си, когато не се използват, и могат да се презареждат за повторна употреба много пъти. Те могат да бъдат закупени на по-ниска цена, отколкото акумулаторните батерии от NiMH и на малко по-висока цена, отколкото алкални батерии за еднократна употреба. През полезбата подължителност на живота си, алкалната акумулаторна батерия осигурява много по-ниска цена за единица енергия, отколкото за алкалните за еднократна употреба или Heavy Duty батериите. Когато се счита за разход за време на работа, никой не трябва да купува батерии за еднократна употреба, освен ако не съществува кикаква друга възможност за определеното устройство.

Какви са предимствата от използването на акумулаторни батерии?

Производителност - Тъй като акумулаторните батерии могат да се презареждат многократно, натрупаното време на работа надхвърля общия живот на първични батерии с голяма преднина.

Спестявания - презарежданета на акумулаторните батерии стотици пъти дава възможност за реализирането на спестяване на разходи за потребителите в дългосрочен план.

Околната среда - Ако батерията не съдържа токсини, като алкалните акумулаторни батерии, те могат да бъдат дори да се изхвърлят в контейнера за боклук, Други акумулаторни батерии, които не съдържат токсини като NiMH следва да се рециклират. Повечето магазини в днешно време ще вземат вашите  стари батерии за рециклиране и ще Ви предложат нови акумулаторни батерии на добри цени.

Как трябва да се съхраняват акумулаторните батерии?

Не забравяйте, че батериите са като всяка друга химическа система. Топлината ще ускори химическа реакция и скъси живота на клетките. Ето защо, най-голямата заплаха за полезния живот на батерията и срока на годност е топлината. Така че, избягвайте да съхранявате акумулаторни батерии в изключително топли места. Съхранявайте ги на хладно и сухо място.