Директории за статии

Клиентски вход

Search

Различните видове пожарогасители

Воден пожарогасител: той e обикновения пожарогасител, който се използва за справяне с огъня, който е запалим, обикновено пожар причинен от дърво или хартия. Той не може да се използва за гасене на огън причинен от електричество. Макар че се намира в различни размери, обичайният размер е 9 литра. 6 литрови цилиндри също се използват на много места. Заедно с водните пожарогасители, също се използват и такива с въглероден двуокис.

Мокри химически пожарогасители: последна версия на пожарогасители, използващи прах или пяна, той е много ефикасен и бърз при гасенето на пожар причинен в резултат на използването на масло за готвене. Той не може да се използва за гасенето на пожари причинени от електричество. Мокрият химически пожарогасител помага за охлаждането на температурата на пожара и изключва възможностите от повторно самозапалване.

Пожарогасители с въглероден двуокис: тази разновидност на пожарогасители се използва за гасенето на пожари причинени от електрически ток. Той не се използва на много места, но е много ефективен на места, където избухва огън причинен от електрически ток. Обичайният размер на цилиндрите е 2 кг и 5 кг и обикновено се поставят в близост до електросъоръжения.

Прахов пожарогасител: тези пожарогасители са подходящи за огън образуван от електрически ток, запалими течности и пожари причинени от газ, както и от горенето на твърди запалими вещества. Тези пожарогасители се намират в повечето съвременни постройки и са с цилиндри от 6 кг и 9 кг.

Пенопожарогасител: пенопожарогасителят е подходящ за гасенето на твърди запалими вещества и пожари причинени от течности. Той е най-често използваният пожарогасител и е наличен също в много разновидности. Независимо от това, той не може да се използва за гасенето на пожари, причинени от електрически ток.

Как да използваме пожарогасителя и къде да го поставяме?

Използването на пожарогасител и поставянето му на подходящо място е еднакво важно за справянето с огъня. Специални демонстрации са полезни наред със системата за гасене на огън. Важно е тези устройства да бъдат поставени на места, където хората могат лесно да ги намерят. В домовете той трябва да бъде поставен там, където лесно можете да го достигнете при спешни случаи, докато в офиса е най-добре да го поставим при входовете и коридорите.

Нещо повече, важно е също да се знае как да се използва устройството правилно. Първо, трябва да издърпате щифта, да отключите устройството, след което да насочите към основата на огъня и натиснете ръкохватката. Използвайте устройството с широк обхват така че то да загаси огъня от основата му. Познаването на използването на пожарогасителя със сигурност ще помогне за спасяването на много животи и имущество.