Директории за статии

Клиентски вход

Search

Защо е необходимо редовно измерване на кръвното налягане?

Повишеното кръвно налягане, инсултът и инфарктът преследват съвременния човек и стават част от неговото стресиращо ежедневие. Обикновено тези заболявания са свързани с продължително наличие на повишено артериално налягане, но за съжаление, малко хора обръщат внимание на това. Артериалната хипертензия често не се проявява по никакъв начин и може да бъде открита единствено чрез системно измерване на кръвното налягане в домашни условия с апарат за кръвно. По такъв начин, възможно е тя да бъде открита и своевременно да се започне нейното лечение. Редовното измерване на кръвното налягане вкъщи е необходимо, тъй като неговото повишаване или понижаване може да бъде сигнал за наличие на редица други заболявания.

Следенето на стойностите на кръвното налягане в домашни условия се извършва с апарат за кръвно. Медицинските уреди за измерване на кръвното се делят на механични, полуавтоматични и автоматични, като методите за измерване с тези апарати са различни.

Механичните апарати измерват чрез аускултаторен метод, като за тази цел се използва стетоскоп за различаване на тоновете на Коротков и круша, с която ръчно се напомпва въздуха в маншета. Този метод, обаче, изисква добър слух и умение да се различават тоновете на Коротков. По тази причина, препоръчва се използването на механичен апарат само от лице, което умее да различава тоновете, а това са предимно медицинските специалисти. Освен това, неправилно е човек самостоятелно да извършва измерване на своето кръвно налягане чрез механичен апарат.

Най-удобният, но по-скъп метод е осцилометричният. Той се използва при полуавтоматичните и автоматични уреди за измерване на кръвното налягане. Полуавтоматичните апарати извършват напомпване на въздуха също с помощта на круша, но изпускането на въздуха става автоматично. Освен това, тези апарати имат голям дисплей, на който се изобразяват стойностите на налягането и пулса, а също така в някои от тях има вградени съвременни технологии, които спомагат за по-точното измерване и определяне на аритмия.

Осцилометричният метод се прилага и в съвременните автоматични апарати за измерване на кръвното налягане. В тези уреди напомпването и изпускането на въздуха става благодарение на вграден компресор. Те са изключително лесни за употреба, имат голям дисплей и притежават редица от съвременните технологии.