Директории за статии

Клиентски вход

Search

За едно неизмеримо богатство – водата

Водата е изградена в състава си от множество минерали, излизаща от земните недра на планетата, тя е полезно изкопаемо. Съдържа се на всякъде около нас, в почвата и във всички живи организми. Интересен е факта, че в човешкото тяло на възрастен човек, вода има в съдържание около 65%. Водата взема участие във всички процеси, органи и тъкани на живите същества. Вода има в белите дробове, сърцето и бъбреците. Вода има в 80% от тези органи, в кръвта тя заема около 83%, а в костите достига 30%, за зъбният емайл остават 0,3%. По биологичните течности като слюнка, урина, стомашен сок и др. водата е 95 до 99%.

Интересен е и факта, че в тялото на рибите водата наближава 80%, за водораслите, тя е 90%. Съдържанието на вода в тъканите на организмите е приблизително шест пъти над количеството във всички водоеми по земното кълбо.

За живите организми, вода, представлява среда, в която стават множество химични реакции. Процеси, като храносмилане, усвояване на храна и подобни за човека и животните са свързани с превръщане на постъпилите в тялото хранителни вещества в разтвор. Водата спомага за изнасяне на отработените продукти от клетките и обмяната на веществата. Водата играе важна роля в баланса на телесната температура. Липсата на вода води до фатални последици за организма, смъртта за няколко дни е най-крайната и непоправима от тях.
Количествата вода, поместени в живите същества и при различни моменти, е относителна величина. Природата прехвърля през своята атмосфера за една година огромно количество вода, но на фона на количествата вода, които преминават през живите организми за няколко стотици години, а те достигат такива маси вода, които са способни да надхвърлят масата на цял океан.
Интересен е и факта, че биохимичният състав на океанската вода е сходен по състав и съдържание до кръвта на човека и животните.

Има ли някои, след всичко казано, който още да не е на ясно, колко неизмеримо богатство е водата?! Ако искате минерална вода разгледайте въпросния сайт.