Директории за статии

Клиентски вход

Search

Защо детето се събужда с плач

Малкото се събужда с плач един-два часа, след като е дълбоко заспало. Опитваш се да го успокоиш, но то още преживява кошмара си.

Знаете добре продължението - детето изплашено седи в леглото и като че ли не те чува и вижда. Понякога самичко успява да се успокои и бързо заспива. Но друг път родителите мъчително го изтръгват от нощните му страхове. Дори ако се разсъни, то не може да обясни какво го тревожи, а на другия ден дори не си спомня за случката. Такива епизоди могат да се случат еднократно, но е възможно да има и повтаряемост.

Много родители с тревога споделят, че са преживявали подобна ситуация особено в периода, когато децата им са в пред и начална училищна възраст, който често съвпада с появата на братче или сестриче. Среща се при нормално развити и здрави деца, като причините са най-често ситуативни. При всички случаи обаче сънят на детето става непълноценен и това е проблем както за него, така и за родителите му.

Какви са възможните причини за детското събуждане?

Раздяла с мама или татко; раждане на друго дете 3 семейството; скандали в дома; пренебрегване на детето и нуждите му от нежност и внимание; силни емоции - били те хубави или лоши; липсата на установен режим при по-малките (до 3 в.); тръгване на ясла или детска градина. Според специалистите при всички тези случаи от изключително значение е ролята на родителя. Той трябва да анализира ситуацията и да открои фактора, който силно стресира детето му и води до тревожността му по време на сън.

Как да помогнеш на малкото?

Ако детето е изместено встрани заради братче или сестриче, родителите трябва да направят всичко възможно да компенсират загубените нежност и внимание, пренасочени към по-малкото. Всяка една ситуация, която откъсва детето от родителя (в по-голяма степен от майката) се изживява драматично и може да бъде причина за тревожност по време на сън. Освен това децата не трябва да стават свидетели на семейни кавги и сцени на агресия. Особено внимание трябва да се отдели на детето в периодите, когато тръгва на ясла или детска градина. Психолозите съветват това да става плавно без рязко откъсване на родителя от детето, което почти не може да се случи в българските детски градини. Хубаво е то само да се включи (доколкото е възможно) в избора на детската градина, като предварително бъде заведено там да огледа обстановката, да се запознае с учителките и да свикне с маршрута.