Директории за статии

Клиентски вход

Search

Топ съвети за намиране на успешен парти клоун

Преди да започнете планирането за детско парти шоу, трябва да помислите за редица неща. Смехът и веселието на най-малките са водещи в програмата за детско парти, затова трябва да помислите за наемане на парти клоун. Ако проверите в детски клуб ще може предварително да планирате и създадете бюджет, а това от своя страна ще ви позволи да направите тематични партита у дома и да направите впечатляващ детски рожден ден.

 

Прочети още: Топ съвети за намиране на успешен парти клоун

Инертни материали – от добива до вашия обект

Инертните материали и тяхната практичност в съвременното строителство

Видове инертни материали

Строителството у нас от много години насам използва инертни материали, спомагащи за по-доброто качество на функционалността. Най-общо казано, те представляват груби смеси и съставки, използвани в тежкото и леко строителство като чакъл, трошен камък, пясък, баластра, цимент и др. Ще направим подробен синтез на отделните видове инертни материали, класифицирайки ги по техните собствени характеристики.

  • Геологически – пясък, чакъл, речни камъни, речен филц, речен дренаж, баластра.

Баластрата е основна суровина, от която се получават в последствие пясъка и филца след специална преработка. Тя се използва при направата на големи пътни настилки, насипи, както и различни видове бетон (асфалтобетон, ниски класове бетон). Честа практика в строителството е материалите, които се получават от нея, да се използват поотделно, а не като смес.

Речните камъни намират своята практика основно при поставянето на мозайки, подови настилки, стенни облицовки. Потребителите на по-големите фирми, които се занимават с добив, преработка и доставка на речни камъни ги използват основно в строителството на бани, стени или градини.

Преработката на пясък е сложен и фин механичен процес, който изисква наличието на специализирани машини и техника. Извличането на чистия пясък се извършва като се отделят зрънцата с диаметър от 0.20 мм и в последствие се извърши промивка за отстраняване на замърсителите. След като бъде извършен целия процес по пречистването, пресяването и обезводняването на пясъка, той вече е в готов вид за дистрибуция до съответните фирми, строителни или търговски обекти. Много подобен и преработвателният процес на чакъла, но там се включва и неговото трошене, когато това е необходимо.

  • Скални материали – гранит, кварц, базалт, варовик, мрамор, гнайс
  • Размер – фин, среден, неизгладен
  • Минерален клас– глина, слюда, фелдшпат

инертни материали

Производствен процес на инертни материали

Основните дейности при производството на инертни материали са фракциониране (пресяване) и трошене. Трошенето е главният процес, с който започва преработката на много от инертните материали на пазара у нас. Трошачните машини в кариерите биват най-различни по своята характеристика, в зависимост от структурата на съответния материал, степента на раздробяване и големината на изходните късове. Препоръчва се степента на трошене да бъде такава, че суровината да е готова за следващата си обработка. Производителността на трошачните машини е в пряка зависимост със съответната степен на трошене. Колкото по-ниска е тази степен, толкова е по-малък разходът на електроенергия. Тук роля изиграва и спецификата на материала, който се поставя в машината. Обикновено, в големите кариери се помещават машини за различните степени на натрошаване – едро, средно и дребно. Това позволява различни вариации при желанията на клиентите за изходящия материал. Основните видове трошачни машини са: центробежни; челюстни; валцови; конусни; мелници, сита и пресевни . Задължително условие е цялата трошачна техника в кариерите да има висока производителност, надеждност, рентабилност и гаранция за качество.

Пресяването или както още е известно, фракционирането, представлява сложен технологичен процес, използващ се след трошенето на инертните материали. Основните видове пресяване са: сухо и чрез миене.

üСухото пресяване представлява преработвателен процес на инертни материали, веднага след трошенето. За целта най-често  се използват мобилни пресевни машини, които са в пряка връзка с предхождащата ги трошачна техника. С течение на времето те успяха да изместят стационарните машини, които обаче намират своето приложение в големите кариери за добив на инертен материал. Нека разгледаме някои от по-сериозните предимства на една мобилна пресевна машина.

  • Гъвкавост – възможност за обслужване на няколко региона и максимална опростеност при производството на различни фракции
  • По-висока производителност – може би най-важното качество на мобилните пресевни машини. В повечето случаи използваната от тях енергия дори е по-ниска, отколкото тази на стационарните пресевки.
  • Отзив при спешни и необикновени казуси -  понякога при преработката на инертните материали се получават странни и изискващи по-специфична намеса случаи. Мобилната пресевна техника е изключително подходяща за подобен род случаи, тъй като стационарната обикновено е „програмирана” да действа по точно определен ред и с предварително зададени параметри. 

   естествени материали

Съществуват и други способи за пресяване на естествени материали като пресевните инсталации и ситата. Те могат да действат както като отделни единици, така и като част от мобилните или стационарни пресевни машини. Те също могат да бъдат мобилни и стационарни според степента на мобилност, а мобилните от своя страна се делят на верижни и колесни, според механизма на движение. Един от основните показатели за добрата функционалност на пресевните машини е видът на ситото. В този аспект разделението е на въртящо се или линеарно-вибрационно сито. Ситата за преработка на инертни материали се делят също така и на хоризонтални и вертикални, в зависимост от сечението им. Други важни фактори, обуславящи високата производителност на пресевната техника са: максималният диаметър на входния материал и големината на изходните късове; работната широчина на лентите; разстоянието между аксесоарите за трошене и пресяване; материалът, който бива обработван.

Ключова роля в целия обработвателен процес имат и сепараторите, ножовите машини, обезводнителите и класификаторите, като всяка от тези машини е основно звено в цялостната верига добив-доставка  до клиента.  Друга неделима част в този процес са транспортьорите – подвижни, лентови, верижни или стационарни. Изключително ценни са, защото осигуряват свръзката между отделните етапи на преработвателния процес и ускоряват  времето за приключване на работа.          

   

üПресяването с миене е другият метод, неделима част от производството на инeртни материали. Най-често се използва от т.нар. баластриери (кариери за производство на баластра) за получаване на пясък и филц. Ерата на високите технологии и постижения, в която живеем, позволява и на този процес да бъде осъвременен. В днешно време се използват съвременни миещи и обезводнителни сита, ножови машини, филтърни преси,  хидро класификатори и хидро циклони, позволяващи значително подобрение на качеството на миене на естествените материали.

Приложение на инертните материали в строителството

 

Употребата на естествени и инертни материали в съвременното строителство придобива все по-големи мащаби. Поради големия брой предимства, които имат, те успешно се наложиха на българския и световен пазар и непрестанно увеличават своето приложение. Инертните материали „взимат дейно участие” в пътната и благоустройствена инфраструктура, домакинството, градинарството. Този преработен  материал може да бъде успешно внедрен и в различни бетонови и газобетонови изделия или тухли. Трябва да се има предвид, че целият производствен цикъл от добива до доставката на клиента обикновено отнема немалък  период  от време. В този ред на мисли, при поръчка на  инертни материали от частни или корпоративни клиенти, търпението трябва да бъде основен фактор.

Борса за легла и матраци

Как да направим сух монтаж на капаци и билото на покрива отвътре навън

Иновативните технологии в строителството непрестанно ни изумяват. Дали става дума за ремонт на покрив или на пода, дали ще заложим на саниране, или изграждане вътрешността на дома всяко начало изглежда доста сложно.

Прочети още: Как да направим сух монтаж на капаци и билото на покрива отвътре навън

Как да почистите матрак в няколко стъпки

Хубаво е да знаете как да почистите нани матрак за това, колко много неща се натрупва по тази мека повърхност, където прекарваме толкова много време. Навярно вече знаете за акарите и мъртвите кожни клетки, които сякаш на угощение се складират в материята на всеки матрак. Наред с това по повърхността на такъв се натрупват множество остатъци от пот, кръв, урина и други телесни течности. В комбинация с мухъл и плесен тези неща водят редица проблеми след себе си, както за човешкото здраве, така и за цялостния комфорт на дома.

Колкото и неприятно да звучи, ако не вземате душ преди сън всяка вечер по повърхността на вашия матрак може да се натрупа много телесна мръсотия, масла и микроелементи, в това число химикали от различни тоалетни принадлежности, а дори и цветен прашец.

И преди крайно да се отвратили от съня и матрак си, научете как да подобрите състоянието на една от най-интимните части на вашия дом – спалнята с magniflex.

Проверете етикетите на производителя мим за експлоатация на вашия матрак. Според указанията там, използвайте и горещите вода и сешоар. Топлината ще убие акарите във вашето легла. Докато пералнята ще отнеме мръсотията от спалното бельо, то вие трябва да се заемете сами с ръчното изпиране на матрака.

Използвайте прахосмукачка - започнете в горната част на матрака и си проправете път надолу в припокриващите се, тесни пътеки по всяка гънка от матрака. След това изчистете от двете страни матрака си по същия начин. Не забравяйте да почистите и другата страна на вашите matraci.

С течение на времето, телесните миризми могат да изградят специфични аромат върху повърхността на матрака. За да се отървете от такива, поръсете го добре със сода за хляб и изтриете с корава четка. Нека содата остане по повърхността в продължение на 10 минути.

Отново прахосмукиране - при пречистване на содата във вашия матрак, следва почистване с влажна кърпа, а след това отделяне на всичката влага. С тед и избраният метод за почистване ще гарантирате, че няма да се събудите с покрити от прахообразен остатък на сутринта.

За матраците

Искамте нов матрак, разгледайте мредложенията на МИМ за матраци.

ТОП 10 причини да запазим климата използвайки качествени климатици

Постоянно се говори колко е замърсен климата ни. Той се променя с много бързи темпове и ако не се направи нещо последствията ще са страшни. Редица светила в тази област ни дават надежда, че можем да преодолеем поляризация и инерцията. Сега можем да намалим емисиите във времето, за да се избегнат най-лошите последствия от глобалното изменение на климата.

 

Прочети още: ТОП 10 причини да запазим климата използвайки качествени климатици