Директории за статии

Клиентски вход

Search

Значението на опита при поддръжката на автомобил

Младите хора винаги са били на гребена на вълната, водени, преди всичко от своите инстинкти и желания, без да си дават сметка за евентуалните последствия. Това, в определена степен, се отнася и до начинаещите шофьори. Те са готови на всичко, за да стигнат до крайностите със своите автомобили. За тях е без значение, каква кола имат и дали тя се нуждае от определена поддръжка. Автомобилът е създаден за удоволствие, като това, най-добре го разбират по-младите и безразсъдни шофьори.

Самата поддръжка на моторните превозни средства е многообразен процес, в който активно участие трябва да взимат самите собственици на автомобили. Те са задължени да извършват редовните технически прегледи на леката кола, в оторизираните за целта, автомобилни сервизи. Това е важна задача за всеки собственик на моторно превозно средство, като тя е доста обстойно регламентирана в предписанията на съответните държавни органи.

Но, може би, най-полезната и качествена поддръжка се извършва от самите собственици. Те, най-добре познават своя автомобил, като могат да реагират своевременно, при възникването, дори и на най-дребната промяна, в правилното функциониране на техните моторни превозни средства.

Всеки ден, заедно със сутрешната рутина, извършвана преди работа, ние можем, а и сме длъжни, да проверяваме, дори и за кратко, актуалното състояние на автомобила ни. Това може да се превърне в наша основна задача, без която е невъзможно правилното функциониране на моторното превозно средство. Прегледът на отделните автомобилни части, би могъл да включва бърз преглед на някои ксенон системи, крушки, баласт, предпазители (бушони) за автомобили и други елементи, определящи надеждността на леката кола. Не бива да се пропуска и бърз преглед на акумулатора, дори и той да е BERGA, DELPHI FREEDOМ или EXIDE. Небрежното отношение към автомобила и отделните негови елементи е характерно, преди всичко за начинаещите шофьори, за които леката кола е по-скоро даденост, отколкото отговорност.

Поддръжката на автомобила е тясно свързана с опита на отделните автомобилисти. С напредването на възрастта, което е правопропорционално на изминатите километри зад волана, по-старите водачи стават и по-отговорни, отколкото са били в началото на своя стаж, като шофьори. За тях, среднощните гонитби са само добър спомен, който, колкото и положителен, носи и определено предупреждение за опасностите, които носи едно пътуване. Животът на един шофьор може да се сравни с този на всеки човек, който преминава през различни фази от своето развитие. Колкото по-млад е човек, толкова е по-смел, без да се притеснява за бъдещето или мнението на околните. Опитът редуцира агресивността на младите, като ги вкарва в едно друго русло – на родители, учители, обучаващи, поемащи отговорност, както пред себе си, така и пред останалите.

В този смисъл мнението на опитните шофьори е от изключително важно значение. Разбира се, възрастта на един човек не определя и неговия житейски опит. Добрите и знаещи шофьори, могат да определят и диагностицират всеки проблем, свързан с определен автомобил. Но, най-важното е, че те са готови да споделят своето мнение с по-неопитните водачи. Това е част, от така типичния за автомобилистите алтруизъм и желание за помощ на други шофьори – част от неписаните закони на „професията”, наречена шофьор.